2:25-28. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.