Contents: 3. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.