3:12-13. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.