3:14-16. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.