3:21-22. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.