Contents: 4. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.