4:16-17.Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.