Text Page: ai Nihon kisha senro oyobi dochu meisaizuki.