Covers: Dai Nihon fuken meisho hitori annai : fu tokai benran meisho eiri.