Tōsei mitate shosei unmei hihyō sugoroku [graphic]/ henshū Nakayama Harujirō.