Kyōiku Tōkaidō tetsudō sugoroku : ri-ritei tsuki [graphic].