Shinpan Shizugadake shichihonyari tobimawari sugoroku [graphic].