Covers: Shinpan Edo no hana gofukuya sugoroku [graphic]