Naniwa meisho Sumiyoshi-mōde zu [graphic] / [Oku]hiro ga.