Browse All

1685
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Case Map
1685
Anonymous
Shinpan Nihonkoku oezu.
Case Map
1687
Covers: Kyō ezu.
Case Map
1687
Kyō ezu.
Case Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Edo zukan komoku.
Pocket Map
1690
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Nihon oezu.
Case Map
1690
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Nihon oezu.
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Nihon kaisan chōrikuzu.
Case Map
1710
Hotan, 1654-1738
Cover: Nanzenbushu bankoku s …
Case Map
1710
Hotan, 1654-1738
Nanzenbushu bankoku shoka no …
Case Map
1723
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ezu …
Case Map
1723
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zōho Kyō ezu.
Case Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ōez …
Case Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zōho Kyō ōezu.
Case Map
1735
Nakamura, Kanjisai; Takagi, …
Cover: Yamato no Kuni oezu.
Case Map
1735
Nakamura, Kanjisai; Takagi, …
Yamato no Kuni oezu.
Case Map
1740
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Osaka oe …
Case Map
1740
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Osaka oezu.
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Case Map
1742
Yamashita, Shigemasa; Muraka …
Cover: Omi no Kuni saikenzu.
Case Map
1742
Yamashita, Shigemasa; Muraka …
Omi no Kuni saikenzu.
Case Map
1748
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni meisho …
Case Map
1748
Anonymous
Settsu no Kuni meisho oezu.
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu …
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Bunken Enkyo Edo oezu.
Case Map
1790
Takehara, Shunchōsai, d. 180 …
Covers: Shitennōji garanzu.
Case Map
1790
Takehara, Shunchōsai, d. 180 …
Shitennōji garanzu.
Case Map
1791
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Case Map
1791
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Kaisei Nihon yochi rotei zen …
Case Map
1800
Chokyuko
Rakuyo nijunisha junsan ichi …
Case Map
1803
Kanamaru, Hikogoro; Subaraya …
Bunken Edo oezu.
Case Map
1806
Okada, Gyokuzan, 1737-1812; …
Cover: Zoshu kaisei Sesshu O …
Case Map
1806
Okada, Gyokuzan, 1737-1812; …
Zoshu kaisei Sesshu Osaka ch …
Case Map
1808
Fujiya, Yahe; Kichimonjiya, …
Cover: Dai Nihon saiken shis …
Case Map
1808
Fujiya, Yahe; Kichimonjiya, …
Dai Nihon saiken shisho zenz …
Case Map
1811
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Case Map
1811
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Kaisei Nihon yochi rotei zen …
Case Map
1816
Kiyudo; Kyokueido.
Dai Nihon setsujo sangoku no …
Case Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Cover: Kaisei Kyo machiezu s …
Case Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Kaisei Kyo machiezu saiken t …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Tenpō kaisei shinzō saiken K …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri
Tenpō kaisei shinzō saiken K …
Case Map
1840
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Keisei Nihon yochi ro …
Case Map
1840
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Keisei Nihon yochi rotei zen …
Case Map