Browse All

1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1778
Hyakuga; Shimokobe, Shusui, …
Cover: Yamashiro shu oezu.
Pocket Map
1778
Hyakuga; Shimokobe, Shusui, …
Yamashiro shu oezu.
Pocket Map
1811
Ogawa, Tazaemon
Kaisei bunken shinsen Kyo ez …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuz
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuzu
Pocket Map
1869
Ishida, Jihe
Kyoto no zu.
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Cover: Kaisei shinpan Kyoto …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Kaisei shinpan Kyoto ku kumi …
Pocket Map
1903
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu : kais …
Pocket Map
1903
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu : kais …
Pocket Map
1907
Ando, Rikinosuke
Saishin chosa Kyoto-fu zenzu …
Pocket Map
1912
Kusaka, Ihe
Saishin jissoku Kyoto-fu
Pocket Map
1912
Kusaka, Ihe
Saishin jissoku Kyoto-fu
Pocket Map