Browse All

1895
Niki, Mojita
Kyoto meisho annai zu
Pocket Map
1895
Asai, Hironobu
Kyoto shigai meisho annai sh …
Pocket Map
1895
Yamano, Seishichi
Dai Nihon Teikoku Kyoto meis …
Pocket Map
1895
Hakata, Hisayoshi
Kaisei shinkoku Osaka shigai …
Pocket Map
1895
Suzuki, Uhe
Yokosuka meisai ichiranzu
Pocket Map
1895
Suzuki, Uhe
Yokosuka meisai ichiranzu
Pocket Map
1895
Nishiki, Seisa
Daikaisei Yokohama zenzu
Pocket Map
1895
Sugiura, Tomekichi
Eiri meisho kaisei Yokohama …
Pocket Map
1895
Hachiya, Toma
Rikuzen no Kuni Shiogama Mat …
Pocket Map
1895
Kinkakuji (Kyoto, Japan)
Kyoto Kitayama Kinkakuji zen …
Pocket Map
1895
Kimura, Kuninobu
Harima Akashi Hitomaruyama K …
Pocket Map
1895
Sugimoto, Yoshiro
Hieizan annai ryakuzu.
Pocket Map
1896
Goto, Jotaro
Kaisei Taiwan shomitsu chizu …
Pocket Map
1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1896
Murata Shinkei
Nagoya meisaizu
Pocket Map
1896
Murata Shinkei
Nagoya meisaizu
Pocket Map
1896
Tsutsui Umekichi
Nara meisho meisaizu
Pocket Map
1896
Hayami, Yu
Kaisei senmei Hiroshima-shi …
Pocket Map
1896
Hayami, Yu
Verso: Kaisei senmei Hiroshi …
Pocket Map
1896
Hirata, Eikichi
Koyasan zenzu.
Pocket Map
1896
Hachiya, Toma
Meisho eiri kaisei Sendai sh …
Pocket Map
1896
Tsukamoto, Matsujiro
Yamato meisho junrozu.
Pocket Map
1897
Shigei, Kakutaro
Dai Nippon Teikoku Taiwanto …
Pocket Map
1897
Takagi Tosaku
Ibaraki-ken kannani zenzu
Pocket Map
1897
Kimura, Heizo
Ise no Kuni Inabe-gun chimit …
Pocket Map
1897
Shimizu, Jotaro
Nagasaki-ken kannai zenzu : …
Pocket Map
1897
Shimizu, Jotaro
Nagasaki-ken kannai zenzu : …
Pocket Map
1897
Shimizu, Jotaro
Saga-ken kannai zenzu : kais …
Pocket Map
1897
Shimizu, Jotaro
Saga-ken kannai zenzu : kais …
Pocket Map
1897
Shimizu, Jotaro
Shinsen shomitsu Akita-ken k …
Pocket Map
1897
Yamaguchi, Yasujiro
Jissoku Osaka shigai zenzu
Pocket Map
1897
Taiseido
Jitchi sokuryo Nagoya shinzu
Pocket Map
1897
Kawasaki, Tomojiro
Sakai-shi jissoku meisaizu
Pocket Map
1897
Kobayashi, Jiro
Niigata-shi zenzu
Pocket Map
1897
Aizawa, Eikichi
Meisho eiri kaisei Sendai sh …
Pocket Map
1897
Anonymous
Omi no Kuni Shiga-gun Ikatac …
Pocket Map
1897
Hokkaido (Japan)
Hokkaido tetsudo senrozu.
Pocket Map
1898
Goto, Jotaro
Ehime-ken kannai zenzu : kai …
Pocket Map
1898
Goto, Jotaro
Ehime-ken kannai zenzu : kai …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Kurata, Taichiro
Shinsen Yokohama zenzu
Pocket Map
1898
Mori, Kageshige
Nihon sankei no hitotsu Itsu …
Pocket Map