Browse All

1868
Nakamura-shi
Meiji kaisei Dai Nihon yochi …
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuz
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Shogakkoyo Yamato chishi fur …
Pocket Map
1868
Ruizando
Hokkaido zenzu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Sapporo shigaizu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Hokodate shigaizu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Otaru shigaizu.
Pocket Map
1868
Unknown
Koga-gun yakuzu
Pocket Map
1868
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Cover: Mutsu Dewa kokugun ko …
Pocket Map
1868
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Mutsu Dewa kokugun kotei zen …
Pocket Map
1868
Unknown
Kagawa-ken Sanuki zenzu
Pocket Map
1868
Unknown
Jissoku shukusha Kyushu zenz …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Saikyo kubun saikenzu
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kioto and …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Pocket Map
1868
Unknown
Saikyo shigai no zu
Pocket Map
1868
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto fukinzu
Pocket Map
1868
Masuya, Kichigoro
Kyoto meisho kyuseki ryakuzu
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen Karaku oko saizu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka shichu ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1868
Unknown
Nagoya-shi zenzu
Pocket Map
1868
Unknown
Nagoya-shi zenzu
Pocket Map
1868
Komamonoya, Tokube
Senshu Sakaiminato shinchi h …
Pocket Map
1868
Unknown
Iinan-gun Matsusaka-machi no …
Pocket Map
1868
Anonymous
Fushimi-cho zenzu.
Pocket Map
1868
Nikkosha
Nikkosan ryosha shinzu.
Pocket Map
1868
Anonymous
Sotoshu Daihonzan Eiheiji ze …
Pocket Map
1868
Anonymous
Yamashiro no Kuni Atago-gun …
Pocket Map
1868
Anonymous
Okayama-ken Bitchu Kayo-gun …
Pocket Map
1868
Anonymous
Kii no Kuni Kaiso-gun Kada-c …
Pocket Map
1868
Sema, Genpe
Gifu Kensha Inaba Jinja no z …
Pocket Map
1868
Anonymous
Kii no Kuni Naka-gun Kogawad …
Pocket Map
1868
Sanpo
Kawachi no Kuni Ishikawa-gun …
Pocket Map
1868
Mokko
Yakujusan Enmeiji hokumenzu. …
Pocket Map
1868
Anonymous
Toeizan Shoshitsu ryakuzu.
Pocket Map
1869
Anonymous
Hokkaido kokugun meisaizu.
Pocket Map
1869
Ishida, Jihe
Kyoto no zu.
Pocket Map
1869
Ito, Takezaemon
Shimosa no Kuni Naritasan ze …
Pocket Map
1870
Anonymous
Hokkaido 11-kakoku zu.
Pocket Map
1871
Anonymous
Dosen bankoku chizu.
Pocket Map
1871
Yoshidaya, Bunzaburo
Tokyo shochizu
Pocket Map
1872
Uchida, Shinsai
Dai Nihon fuken zenzu.
Pocket Map
1872
Nisshindo
Shinken zufu.
Pocket Map
1873
Ochi, Kansei
Dosen bankoku yochi zenzu.
Pocket Map