Browse All

1888
Uemura, Shigesaburo
Cover: Dai Nihon zenkoku tet …
Pocket Map
1888
Uemura, Shigesaburo
Dai Nihon zenkoku tetsudo se …
Pocket Map
1888
Uemura, Shigesaburō
Covers: Dai Nihon zenkoku te …
Pocket Map
1888
Uemura, Shigesaburō
Dai Nihon zenkoku tetsudō se …
Pocket Map
1888
Anonymous
Kyōiku Tōkaidō tetsudō sugor …
Game
1890
Kodama, Matashichi
Covers: Kaisei kōkoku tetsud …
Pocket Map
1890
Kodama, Matashichi
Kaisei kōkoku tetsudō senro …
Pocket Map
1892
Tsuchitani, Kotaro
Verso: Tetsudo senro ryakuzu …
Pocket Map
1892
Tsuchitani, Kotaro
Tetsudo senro ryakuzu.
Pocket Map
1894
Japan. Tetsudōshō
Covers: Dai Nihon tetsudō se …
Case Map
1894
Japan. Tetsudōshō
Dai Nihon tetsudō senro zenz …
Case Map
1895
Yokoi, Sataro; Imaeda, Shinz …
Cover: Dai Nihon tetsudo sen …
Pocket Map
1895
Yokoi, Sataro; Imaeda, Shinz …
Dai Nihon tetsudo senrozu.
Pocket Map
1897
Hokkaido (Japan)
Hokkaido tetsudo senrozu.
Pocket Map
1905
Aso, Etsuzo
Cover: Dai Nippon Teikoku te …
National Atlas
1905
Aso, Etsuzo
Dai Nippon Teikoku tetsudo s …
National Atlas
1910
Ito, Tamejiro
Banchiiri Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1910
Ito, Tamejiro
Verso: Banchiiri Tokyo-shi z …
Pocket Map