Browse All

1893
Inoue, Katsugoro
Title Page: Kaisei dochuki.
National Atlas