Browse All

1868
Garyuken
Shinkoku shochu kokai sekai …
Pocket Map
1868
Kibe, Masayuki
Jikyoku kaisetu Shina manga …
Pocket Map
1868
Toa Dobunkai (Japan)
Anki-sho zenzu.
Pocket Map
1868
Anonymous
Harubin homen meisaizu.
Pocket Map
1868
Anonymous
Manshu chizu.
Case Map
1868
Heijo Shinbunsha
Heijo Chinnanpo shigai zenzu …
Pocket Map
1868
Nakamura-shi
Meiji kaisei Dai Nihon yochi …
Pocket Map
1868
Anonymous
Cover: Niigata kenka Echigo …
Case Map
1868
Anonymous
Niigata kenka Echigo no Kuni …
Case Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuz
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto-fu kannai ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Shogakkoyo Yamato chishi fur …
Pocket Map
1868
Ruizando
Hokkaido zenzu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Sapporo shigaizu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Hokodate shigaizu.
Pocket Map
1868
Ruizando
Otaru shigaizu.
Pocket Map
1868
Unknown
Koga-gun yakuzu
Pocket Map
1868
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Cover: Mutsu Dewa kokugun ko …
Pocket Map
1868
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Mutsu Dewa kokugun kotei zen …
Pocket Map
1868
Unknown
Kagawa-ken Sanuki zenzu
Pocket Map
1868
Unknown
Jissoku shukusha Kyushu zenz …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Saikyo kubun saikenzu
Pocket Map
1868
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Shinsei Kyoto-fu kannai chiz …
Separate Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kioto and …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Pocket Map
1868
Unknown
Saikyo shigai no zu
Pocket Map
1868
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto fukinzu
Pocket Map
1868
Masuya, Kichigoro
Kyoto meisho kyuseki ryakuzu
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen Karaku oko saizu
Pocket Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Cover: Kyo ezu.
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Kyo ezu.
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Text Page: Kyo ezu.
Case Map
1868
Unknown
Osaka shichu ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1868
Unknown
Nagoya-shi zenzu
Pocket Map
1868
Unknown
Nagoya-shi zenzu
Pocket Map
1868
Kawakami, K.
Cover: Bird's-eye view of Na …
Separate Map
1868
Kawakami, K.
Bird's-eye view of Nara.
Separate Map
1868
Komamonoya, Tokube
Senshu Sakaiminato shinchi h …
Pocket Map
1868
Unknown
Iinan-gun Matsusaka-machi no …
Pocket Map
1868
Anonymous
Fushimi-cho zenzu.
Pocket Map
1868
Nikkosha
Nikkosan ryosha shinzu.
Pocket Map
1868
Anonymous
Sotoshu Daihonzan Eiheiji ze …
Pocket Map
1868
Anonymous
Yamashiro no Kuni Atago-gun …
Pocket Map
1868
Anonymous
Okayama-ken Bitchu Kayo-gun …
Pocket Map
1868
Anonymous
Kii no Kuni Kaiso-gun Kada-c …
Pocket Map