REFINE 

Browse All : Images from 1903

1-38 of 38
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Aichi-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes text on districts and distance chart on verso.
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Aichi-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes text on districts and distance chart on verso.
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Nagano-ken kannai zenzu...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Hoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Nagano-ken kannai zenzu...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Hoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.
Osaka Mainichi Shinbuns...
Daigokai Naikoku Kangyo...
1903
Separate Map
 
Author
Osaka Mainichi Shinbunsha
Full Title
Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Osaka Mainichi Shinbunsha
Note
1 map : 52 x 76 cm., folded to 28 x 20 cm. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes 2 insets and preface. "Osaka Mainichi Shinbun dai 6947-go turoku". Includes advertisements on verso. East Asian Library call number: D234.
Verso: Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.
Osaka Mainichi Shinbuns...
Verso: Daigokai Naikoku...
1903
Separate Map
 
Author
Osaka Mainichi Shinbunsha
Full Title
(Verso of) Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Osaka Mainichi Shinbunsha
Note
Advertisements. 52 x 76 cm., folded to 28 x 20 cm. In Japanese. East Asian Library call number: D234.
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu :...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 7 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu :...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 7 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei
Goto, Jotaro
Mie-ken kannai zenzu : ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
Oriented with north to the upper left. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei
Goto, Jotaro
Mie-ken kannai zenzu : ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
Oriented with north to the upper left. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima
Yuki, Jusuke
Mie-ken Shima no Kuni a...
1903
Pocket Map
 
Author
Yuki, Jusuke
Full Title
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima / Yuki, Jusuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Mie-ken Shima-gun Toba-cho : Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Mie Kyosankai Shima-gun Iin jimusho
Note
Cover title. Title on map: Mie-ken Shima no Kuni annaizu. Oriented with north to the upper right. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of points of interest. Includes text on districts on verso. Includes distance chart and legend.
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima
Yuki, Jusuke
Mie-ken Shima no Kuni a...
1903
Pocket Map
 
Author
Yuki, Jusuke
Full Title
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima / Yuki, Jusuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Mie-ken Shima-gun Toba-cho : Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Mie Kyosankai Shima-gun Iin jimusho
Note
Cover title. Title on map: Mie-ken Shima no Kuni annaizu. Oriented with north to the upper right. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of points of interest. Includes text on districts on verso. Includes distance chart and legend.
Shiga-ken kannai zenzu
Goto Jotaro
Shiga-ken kannai zenzu
1903
Pocket Map
 
Author
Goto Jotaro
Full Title
Shiga-ken kannai zenzu / Goto Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Saihan. Osaka : Nakamura Yshimatsu
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 3 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Shiga-ken kannai zenzu
Goto Jotaro
Shiga-ken kannai zenzu
1903
Pocket Map
 
Author
Goto Jotaro
Full Title
Shiga-ken kannai zenzu / Goto Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Saihan. Osaka : Nakamura Yshimatsu
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 3 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author
Nakai, Hisajiro
Full Title
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher
Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note
Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author
Nakai, Hisajiro
Full Title
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher
Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note
Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Hyogo-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets and legend. Includes distance chart and texts on districts on verso.
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Hyogo-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author
Goto, Jotaro
Full Title
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note
In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets and legend. Includes distance chart and texts on districts on verso.
Awaji annai
Bando, Hanshichi
Awaji annai
1903
Pocket Map
 
Author
Bando, Hanshichi
Full Title
Awaji annai / Bando, Hanshichi. Meiji 36 [1903]
Publisher
Hyogo-ken Tsuna-gun Sumoto-cho : Awaji Shinbunsha
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows points of interest pictorially. Shows distance of sea routes. Includes 1 inset. Includes guide for tourist on verso. "Awaji Shinbun gogai.".
Awaji annai
Bando, Hanshichi
Awaji annai
1903
Pocket Map
 
Author
Bando, Hanshichi
Full Title
Awaji annai / Bando, Hanshichi. Meiji 36 [1903]
Publisher
Hyogo-ken Tsuna-gun Sumoto-cho : Awaji Shinbunsha
Note
In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows points of interest pictorially. Shows distance of sea routes. Includes 1 inset. Includes guide for tourist on verso. "Awaji Shinbun gogai.".
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author
Shimizu Ikunosuke
Full Title
Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note
Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author
Shimizu Ikunosuke
Full Title
Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note
Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka ...
1903
Pocket Map
 
Author
Kinoshita, Torakichi
Full Title
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu / Kinoshita, Torakichi. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Kinoshita Torakichi
Note
Lithograph. In Japanese. Includes text, distance chart and timetable on verso. Includes jinrikisha's fare table, 1 inset, and legend.
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka ...
1903
Pocket Map
 
Author
Kinoshita, Torakichi
Full Title
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu / Kinoshita, Torakichi. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Kinoshita Torakichi
Note
Lithograph. In Japanese. Includes text, distance chart and timetable on verso. Includes jinrikisha's fare table, 1 inset, and legend.
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shi...
1903
Pocket Map
 
Author
Nakamura, Isuke
Full Title
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu / Nakamura, Isuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Kusaka Ihe
Note
Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. 3 insets : Sakai shigai zenzu; Kinki kotsuzu; Daigokai Naikoku Kangyo Hakurawkaijo oyobi Shitenno-ji shozu. Includes address chart, list of local products, distance chart and legend. Includes text on points of interest and list of bridge names on verso.
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shi...
1903
Pocket Map
 
Author
Nakamura, Isuke
Full Title
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu / Nakamura, Isuke. Meiji 36 [1903]
Publisher
Osaka : Kusaka Ihe
Note
Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. 3 insets : Sakai shigai zenzu; Kinki kotsuzu; Daigokai Naikoku Kangyo Hakurawkaijo oyobi Shitenno-ji shozu. Includes address chart, list of local products, distance chart and legend. Includes text on points of interest and list of bridge names on verso.
Shimonoseki shin shigaizu.
Sugano, Shigeo
Shimonoseki shin shigai...
1903
Pocket Map
 
Author
Sugano, Shigeo
Full Title
Shimonoseki shin shigaizu / Sugano Shigeo. Meiji 36 [1903]
Publisher
Shimonoseki-shi : Kamiyama Shozo
Note
Col. map folded to 20 x 10 cm. Oriented with north towards upper right. Relief shown by hachures. Includes legend. In Japanese. East Asian Library call number Ha232.
Kyoto-fu Fushimi-cho zenzu.
Hirose, Seishichi
Kyoto-fu Fushimi-cho ze...
1903
Pocket Map
 
Author
Hirose, Seishichi
Full Title
Kyoto-fu Fushimi-cho zenzu / Hirose Seishichi. Meiji 36 [1903]
Publisher
Kyoto-fu Fushimi-cho : Hirose Seishichi
Note
Col. map folded in cover 20 x 14 cm. Mounted cover title. Title on map: Kyoto-fu Fushimi zencho no zu. Copperplate print. Oriented with north towards left. Includes list of shrines, schools, and companies. In Japanese. East Asian Library copy: includes annotations. East Asian Library call number Ha261.
Eiri meisho kaisei Yokohama shinzu
Yamanaka, Zenzaburo
Eiri meisho kaisei Yoko...
1903
Pocket Map
 
Author
Yamanaka, Zenzaburo
Full Title
Eiri meisho kaisei Yokohama shinzu / Yamanaka, Zenzaburo. Meiji 36 [1903]
Publisher
[Tokyo] : Yamanaka Zenzaburo
Note
Copperplate print. In Japanese and English. Oriented with north to the lower right. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes 1 inset, list of block names, and distance charts. Includes index and legend. Includes list of railway fares.
Akashi meisho kyuseki annai zue.
Yanagida, Hisataro
Akashi meisho kyuseki a...
1903
Pocket Map
 
Author
Yanagida, Hisataro
Full Title
Akashi meisho kyuseki annai zue = A guide to Akashi and vicinity / Yanagida Hisataro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Hyogo-ken Akashi-gun Akashi-machi : Yanagida Hisataro
Note
Col. map folded in envelope 20 x 14 cm. Lithograph. In Japanese and in English. Oriented with north to the upper left. Relief shown by pictorially. Includes inset. views of tourist attractions, guide to points of interest and Waka poems. Advertisement on verso. East Asian Library call number Hb3.
Verso: Akashi meisho kyuseki annai zue.
Yanagida, Hisataro
Verso: Akashi meisho ky...
1903
Pocket Map
 
Author
Yanagida, Hisataro
Full Title
(Verso of) Akashi meisho kyuseki annai zue = A guide to Akashi and vicinity / Yanagida Hisataro. Meiji 36 [1903]
Publisher
Hyogo-ken Akashi-gun Akashi-machi : Yanagida Hisataro
Note
Advertisement. East Asian Library call number Hb3.
Covers: Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Nakazawa, Tatsukichi
Covers: Eibun Kyōto jis...
1903
Case Map
 
Author
Nakazawa, Tatsukichi
Full Title
(Covers to) Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Publisher
Kyoto: Nakamura Asakichi
Note
Beige paper slip cover colored orange and pale blue on front and outlining text and showing a bridge scene. Black text also on white labels.
Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Nakazawa, Tatsukichi
Eibun Kyōto jissoku shi...
1903
Case Map
 
Author
Nakazawa, Tatsukichi
Full Title
Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Publisher
Kyoto: Nakamura Asakichi
Note
Japanese date Meiji 36 [1903]. Folded. Title on envelope: Eibun Kyōto jissoku shinchizu = Kyoto new atlas. In Japanese and English. Oriented with north to the upper right. Relief shown by hachures. Includes legend.
Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Enoshima Kamakura yūho ...
1903
Game
 
Author
Anonymous
Full Title
Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher
Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note
Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
Covers: Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Covers: Enoshima Kamaku...
1903
Game
 
Author
Anonymous
Full Title
(Covers to) Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher
Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note
Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
Covers: Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Covers: Enoshima Kamaku...
1903
Game
 
Author
Anonymous
Full Title
(Covers to) Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher
Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note
Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
Tōkyō orimono sugoroku [graphic]
Anonymous
Tōkyō orimono sugoroku ...
1903
Game
 
Author
Anonymous
Full Title
Kokkei dōchū goriyaku sugoroku [graphic]
Publisher
Tōkyō : Tonomura Shōten, Meiji 36 [1903]
Note
1 folded sheet in folder : ill. ; 53 x 79 cm., folded to 40 x 28 cm."Tōkyō orimono shinpō" on verso of sugoroku. "東京織物新報" on verso of sugoroku. List of textile stores in Tokyo ; in form of a sugoroku game board. Actual size: 53 x 78.3 cm.
Verso: Tōkyō orimono sugoroku [graphic]
Anonymous
Verso: Tōkyō orimono su...
1903
Game
 
Author
Anonymous
Full Title
(Verso to) Kokkei dōchū goriyaku sugoroku [graphic]
Publisher
Tōkyō : Tonomura Shōten, Meiji 36 [1903]
Note
1 folded sheet in folder : ill. ; 53 x 79 cm., folded to 40 x 28 cm."Tōkyō orimono shinpō" on verso of sugoroku. "東京織物新報" on verso of sugoroku. List of textile stores in Tokyo ; in form of a sugoroku game board. Actual size: 53 x 78.3 cm.
1-38 of 38