REFINE 

Browse All : Images of Japan

201-250 of 1,707
  3 4 5 6 7  
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Seiseki zushi.
Matsuda, Rokuzan ; Hira...
Seiseki zushi.
1800
Regional Atlas
 
Author
Matsuda, Rokuzan ; Hiratsuka, Hyosai
Full Title
Seiseki zushi : jindai narabini shokoku no bu / Matsuda Ryokuzan shukuzu chodo. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Bando junrei hitori annai.
Hashimoto, Tokube; Nish...
Bando junrei hitori ann...
1800
Pocket Map
 
Author
Hashimoto, Tokube; Nishimuraya, Yohachi
Full Title
Bando junrei hitori annai / Hashimoto Tokube. [18--]
Publisher
Edo : Nishimuraya Yohachi
Note
Col. map folded in cover 23 x 18 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Includes distances of roads and sea routes and legend. East Asian Library call number Hb116.
Sensoji soezu.
Anonymous
Sensoji soezu.
1800
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Sensoji soezu. [18--]
Note
Col. manuscript map on sheet 47 x 37 cm., folded to 19 x 8 cm. In Japanese. East Asian Library call number Hb117-1.
Kannonji kuruwa Matsutaka Sanemon yashiki.
Anonymous
Kannonji kuruwa Matsuta...
1800
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Kannonji kuruwa Matsutaka Sanemon yashiki. [18--]
Note
Col. manuscript map on sheet 40 x 56 cm., folded to 20 x 10 cm. In Japanese. Oriented with north to the left. East Asian Library call number Hb117-2.
Dentsuin sokeidai ezumen.
Anonymous
Dentsuin sokeidai ezume...
1800
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Dentsuin sokeidai ezumen. [18--]
Note
Col. manuscript map on sheet 28 x 41 cm., folded in cover 22 x 15 cm. In Japanese. East Asian Library call number Hb121.
Otagi-gun Imamiyasha jissoku nibun no shukuzu.
Anonymous
Otagi-gun Imamiyasha ji...
1800
Manuscript Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Otagi-gun Imamiyasha jissoku nibun no shukuzu. [after 1800]
Note
Col. manuscript map folded in cover 20 x 14 cm. In Japanese. East Asian Library call number Hb25.1.
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Enkoji shinkyu keidai kubetsu bunken roppyakubun no ichi no zu.
Enkoji (Kyoto, Japan)
Yamashiro no Kuni Otagi...
1800
Manuscript Map
 
Author
Enkoji (Kyoto, Japan)
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Enkoji shinkyu keidai kubetsu bunken roppyakubun no ichi no zu. [after 1800]
Note
Col. manuscript map. In Japanese. East Asian Library call number Hb25.3.
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Enkoji shinkyu keidai kubetsu bunken roppyakubun no ichi no zu.
Enkoji (Kyoto, Japan)
Yamashiro no Kuni Otagi...
1800
Manuscript Map
 
Author
Enkoji (Kyoto, Japan)
Full Title
Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Enkoji shinkyu keidai kubetsu bunken roppyakubun no ichi no zu. [after 1800]
Note
Col. manuscript map. In Japanese. East Asian Library call number Hb25.3.
Kimiisan Gokokuin zenzu.
Kaiseki
Kimiisan Gokokuin zenzu...
1800
Pocket Map
 
Author
Kaiseki
Full Title
Kimiisan Gokokuin zenzu / Kaiseki sha. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded in cover 26 x 19 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Bird's-eye view. East Asian Library call number Hb41.
Ishiyamadera meisho no zu.
Anonymous
Ishiyamadera meisho no ...
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Ishiyamadera meisho no zu. [18--?]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded to 17 x 11 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the right. Bird's-eye view. East Asian Library call number Hb43.
Saigoku sanjusankasho jugoban fudasho Yamashiro no Kuni Imakumano Kannonji ryakuzu.
Anonymous
Saigoku sanjusankasho j...
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Saigoku sanjusankasho jugoban fudasho Yamashiro no Kuni Imakumano Kannonji ryakuzu. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded in cover 19 x 13 cm. Wood block print. In Japanese. Pictorial map. Includes the history of Imakumano Kannonji. East Asian Library call number Hb44.
Bando yonban Hase Kannon keidaizu.
Kizando
Bando yonban Hase Kanno...
1800
Pocket Map
 
Author
Kizando
Full Title
Bando yonban Hase Kannon keidaizu / Kizando. [18--?]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded to 18 x 13 cm. Wood block print. In Japanese. Bird's-eye view. Title added by hand. East Asian Library call number Hb58.
Miyako Higashiyama meisho ryakuzu.
Imakumano Kannonji
Miyako Higashiyama meis...
1800
Pocket Map
 
Author
Imakumano Kannonji
Full Title
Miyako Higashiyama meisho ryakuzu. [18--]
Publisher
[Kyoto] : Imakumano Kannonji
Note
Folded to 13 x 10 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. East Asian Library call number Hb69.
Ubasute jusankei.
Unknown
Ubasute jusankei.
1800
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Ubasute jusankei. [18--]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the lower right. Includes Waka poems and Haiku. Pictorial map. Folded to 21 x 12 cm. East Asian Library call number: Hb70.1.
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ezumen.
Chorakuji
Shinshu Sarashina-gun U...
1800
Pocket Map
 
Author
Chorakuji
Full Title
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ezumen. [18--]
Publisher
[S.l.] : Hokoin Chorakuji
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the lower right. Pictorial map. Includes Waka poems. Folded to 20 x 11 cm. East Asian Library call number: Hb70.2.
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei.
Unknown
Shinshu Sarashina-gun U...
1800
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei. [18--]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the lower right. Pictorial map. Includes Waka poems. Folded to 21 x 11 cm. East Asian Library call number: Hb70.3.
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ryakuzu.
Unknown
Shinshu Sarashina-gun U...
1800
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ryakuzu. [18--]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Orientation varies. Pictorial map. Includes Waka poems. Folded to 21 x 12 cm. East Asian Library call number: Hb70.4.
Fuwanoseki zu.
Ozan
Fuwanoseki zu.
1800
Pocket Map
 
Author
Ozan
Full Title
Fuwanoseki zu / Ozan sha. [18--]
Publisher
Mino Fuwanoseki : Getsudo.
Note
Wood block print. In Japanese. Title added by hand. Oriented with north to the lower left. Relief shown pictorially. Includes Waka poems. 1 map ; folded to 16 x 11 cm. East Asian Library call number Hb71.
Suwa kosui.
Anonymous
Suwa kosui.
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Suwa kosui. [18--]
Note
1 map : ms. ; on sheet 29 x 41 cm., folded to 15 x 11 cm. Manuscript. In Japanese. Includes texts of festivals at the shrine. Oriented with north to the lower right. Relief shown pictorially. East Asian Library call number Hb72.
Nikkan-ho kanbozu.
Nizaemon
Nikkan-ho kanbozu.
1800
Pocket Map
 
Author
Nizaemon
Full Title
Nikkan-ho kanbozu. [18--]
Publisher
Toba : Nizaemon
Note
Folded to 19 x 13 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Bird's-eye view. East Asian Library call number Hb74.
Joshu Hachimanyama annai ezu.
Anonymous
Joshu Hachimanyama anna...
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Joshu Hachimanyama annai ezu. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded to 19 x 13 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the right. Bird's-eye view. Shows daily events. East Asian Library copy has annotations. East Asian Library call number Hb75.
Sesshu Kitayama meguri michinori.
Anonymous
Sesshu Kitayama meguri ...
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Sesshu Kitayama meguri michinori. [18--]
Publisher
Tsu no Kuni : Wakaebisu Saburobe
Note
Folded in cover 26 x 18 cm. Wood block print. In Japanese. Shows distances. East Asian Library call number Hb76.
Tokaido on michikae no zu.
Anonymous
Tokaido on michikae no ...
1800
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Tokaido on michikae no zu. [18--?]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the lower right. Shows the names of inns. East Asian Library call number Hb79.
Oshu Sendai Shiroishi yori Kinkasan made meisho dochu kawazeni shuku annaiki.
Miharuya, Heikichi
Oshu Sendai Shiroishi y...
1800
Pocket Map
 
Author
Miharuya, Heikichi
Full Title
Oshu Sendai Shiroishi yori Kinkasan made meisho dochu kawazeni shuku annaiki / Miharuya Heikichi. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Folded in cover 22 x 16 cm. Pictorial map. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Includes texts of points of interest and lists of inns. East Asian Library call number Hb81.
Buyo Tamagawa hakkei no zu.
Gan, Seiryo
Buyo Tamagawa hakkei no...
1800
Pocket Map
 
Author
Gan, Seiryo
Full Title
Buyo Tamagawa hakkei no zu / Seiryo Gan seizu. [18--]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Col. map folded in cover 26 x 19 cm. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the upper right. Bird's-eye view. Includes distances from Nihonbashi. East Asian Library call number Hb84.
Cover: Hitachi Yashu dochu saikenki.
Utagawa, Sadahide, 1807...
Cover: Hitachi Yashu do...
1800
Pocket Map
 
Author
Utagawa, Sadahide, 1807-1873; Yamaguchiya, Tobe
Full Title
(Covers to) Hitachi Yashu dochu saikenki : zen / Gyokuransai Teishu ga. [18--]
Publisher
[Edo] : Yamaguchiya Tobe
Note
Mounted cover title. East Asian Library call number: J15.1.
Hitachi Yashu dochu saikenki.
Utagawa, Sadahide, 1807...
Hitachi Yashu dochu sai...
1800
Pocket Map
 
Author
Utagawa, Sadahide, 1807-1873; Yamaguchiya, Tobe
Full Title
Hitachi Yashu dochu saikenki : zen / Gyokuransai Teishu ga. [18--]
Publisher
[Edo] : Yamaguchiya Tobe
Note
1 map : col. ; on sheet 36 x 150 cm., folded in cover 18 x 12 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Bird's-eye view. Engraved by Yusho. Orientation varies. East Asian Library call number: J15.1.
Cover: Dai Nihon dochu zukan.
Chisakukan, Shokyoku; F...
Cover: Dai Nihon dochu ...
1800
Pocket Map
 
Author
Chisakukan, Shokyoku; Fujitani, Toyushi, 19th cent.; Izumiya, Ichibe
Full Title
(Covers to) Dai Nihon dochu zukan : zen / Tomonari Shokyoku ga narabini sho ; Fujitani Toyushi kosei. [18--]
Publisher
Toto : Izumiya Ichibe ... [et al.]
Note
Mounted cover title. East Asian Library call number: J15.2.
Dai Nihon dochu zukan.
Chisakukan, Shokyoku; F...
Dai Nihon dochu zukan.
1800
Pocket Map
 
Author
Chisakukan, Shokyoku; Fujitani, Toyushi, 19th cent.; Izumiya, Ichibe
Full Title
Dai Nihon dochu zukan : zen / Tomonari Shokyoku ga narabini sho ; Fujitani Toyushi kosei. [18--]
Publisher
Toto : Izumiya Ichibe ... [et al.]
Note
1 map : col. ; 35 x 146 cm., folded in cover 19 x 10 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Covers Matsumae to a part of Ryukyu. Includes lists of messenger fees and dochu zukan. East Asian Library call number: J15.2.
Verso: Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami.
Obiya, Ihe
Verso: Kotei kaisei Ise...
1800
Pocket Map
 
Author
Obiya, Ihe
Full Title
(Verso of) Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami : zen. [18--].
Publisher
Wakayama : Obiya Ihe.
Note
Wood block print. In Japanese. Title from envelope. Folded in envelope 15 x 8 cm. East Asian Library call number J15.3.
Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami.
Obiya, Ihe
Kotei kaisei Ise dochu ...
1800
Pocket Map
 
Author
Obiya, Ihe
Full Title
Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami : zen. [18--].
Publisher
Wakayama : Obiya Ihe.
Note
Wood block print. In Japanese. Title from envelope. Includes lists of points of interest on verso. Covers southern and middle parts of Kinki region. Orientation varies. Folded in envelope 15 x 8 cm. East Asian Library call number J15.3.
Verso: Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami.
Obiya, Ihe
Verso: Kotei kaisei Ise...
1800
Pocket Map
 
Author
Obiya, Ihe
Full Title
(Verso of) Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami : zen. [18--]
Publisher
Wakayama : Obiya Ihe
Note
Wood block print. In Japanese. Title from a copy in Mitsui Collection in University of California, Berkeley Library. Title added by hand: Kumano dochuki. Folded to 16 x 8 cm. East Asian Library call number J15.7.
Verso: Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami.
Obiya, Ihe
Verso: Kotei kaisei Ise...
1800
Pocket Map
 
Author
Obiya, Ihe
Full Title
(Verso of) Kotei kaisei Ise dochu ryomen kagami : zen. [18--]
Publisher
Wakayama : Obiya Ihe
Note
Wood block print. In Japanese. Title from a copy in Mitsui Collection in University of California, Berkeley Library. Includes lists of points of interest on verso. Covers southern and middle parts of Kinki region. Orientation varies. Title added by hand: Kumano dochuki. Folded to 16 x 8 cm. East Asian Library call number J15.7.
Seto naikai no zu.
Anonymous
Seto naikai no zu.
1800
Wall Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Seto naikai no zu. [18--]
Note
Col. manuscript. In Japanese. Panorama. East Asian Library call number: MJ03.
Bunken Edo oezu.
Kanamaru, Hikogoro; Sub...
Bunken Edo oezu.
1803
Case Map
 
Author
Kanamaru, Hikogoro; Subaraya, Mohe
Full Title
Bunken Edo oezu : kan / zuko Kanamaru Hikogoro Kagenao. Kyowa 3 [1803]
Publisher
Edo : Suharaya Mohe
Note
Title from: Edo zu somokuroku / Iwata Hoju. p. 102. Wood block print. In Japanese. Based on map by Ochikochi Doin. Oriented with north to the right. Shows land tenures of daimyo and hatamoto, with some crests. Shows main temples and shrines pictorially. Includes legend, distance chart, and texts of seasonal tides. Hand col., folded to 27 x 20 cm. East Asian Library call number: Ea98.
Shokoku oshiro ichiran Nihon shamen chizu.
Kitao, Masayoshi, 1764-...
Shokoku oshiro ichiran ...
1803
Wall Map
 
Author
Kitao, Masayoshi, 1764-1824.
Full Title
Shokoku oshiro ichiran Nihon shamen chizu / Keisai Shoshin hitsu. [S.l. : s.n., ca. 1803]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
Title added by hand. Wood block print. In Japanese. Orientation varies. Bird's-eye view. This map is also called as: Nihon meisho no e. 1 map : col. ; 41 x 56 cm., on sheet 113 x 67 cm. East Asian Library call number: MJ09.
201-250 of 1,707
  3 4 5 6 7