Browse All

1868
Unknown
Kyoto fukinzu
Pocket Map
1868
Masuya, Kichigoro
Kyoto meisho kyuseki ryakuzu
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen Karaku oko saizu
Pocket Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Cover: Kyo ezu.
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Kyo ezu.
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Text Page: Kyo ezu.
Case Map
1869
Ishida, Jihe
Kyoto no zu.
Pocket Map
1869
Ikeda, Tōri
Covers: Saikon annai ezu Kyō …
Case Map
1869
Ikeda, Tōri
Saikon annai ezu Kyō meisho …
Case Map
1869
Ikeda, Tōri
Saikon annai ezu Kyō meisho …
Case Map
1870
Anonymous
Yamashiro no Kuni Otagi-gun …
Manuscript Map
1878
Fuhai
Covers: Hayami Kyō ezu : zen …
Case Map
1878
Fuhai
Hayami Kyō ezu : zen.
Case Map
1879
Kanda, Shozaburo
Kyoto ku kumiwake ezu
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1879
Hashimoto, Yohachiro
Shinpan kumibetsu Kyoto saik …
Pocket Map
1879
Hashimoto, Chōgetsu
Covers: Kyōto-fu ku kumiwake …
Case Map
1879
Hashimoto, Chōgetsu
Kyōto-fu ku kumiwake saizu..
Case Map
1880
Fukutomi, Seisui
Kukaku kaisei Kyoto no zu : …
Pocket Map
1880
Hasegawa, Fukutaro
Meisho ritei Kyoto kumiwake …
Pocket Map
1881
Kondo, Tajuro
Meiji shinsen Kyoto sairanzu …
Pocket Map
1881
Fugetsu Shozaemon
Kyoto ku kumiwake saizu
Pocket Map
1883
Shibata, Shinbē
Covers: Meiji kaisei Kyōto m …
Case Map
1883
Shibata, Shinbē
Meiji kaisei Kyōto meisai ch …
Case Map
1885
Ueda, Senkichi
Biwako sosui kankei chizu
Pocket Map
1886
Kamisaka, Yoshishige
Covers: Kaisei shinpan Kyōto …
Case Map
1886
Kamisaka, Yoshishige
Kaisei shinpan Kyōto ku kumi …
Case Map
1886
Kamisaka, Yoshishige
Kaisei shinpan Kyōto ku kumi …
Case Map
1887
Ikeda, Tokoku
Cover: Kyoto sairan no zu.
Case Map
1887
Ikeda, Tokoku
Kyoto sairan no zu.
Case Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Cover: Kaisei shinpan Kyoto …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Kaisei shinpan Kyoto ku kumi …
Pocket Map
1890
Kataoka, Kenzō
Covers: Kaisei shinkoku Kyōt …
Case Map
1890
Kataoka, Kenzō
Kaisei shinkoku Kyōto shigai …
Case Map
1891
Ishida, Yunen
Rakusei Arashiyama Daihikaku …
Pocket Map
1893
Suma, Kanbē
Covers: Kyōto shinchizu.
Case Map
1893
Suma, Kanbē
Kyōto shinchizu.
Case Map
1894
Unknown
Kyoto Fushimi kan suiro chiz …
Pocket Map
1894
Asai, Hironobu
Covers: Kyōto shigai oyobi k …
Case Map
1894
Asai, Hironobu
Kyōto shigai oyobi kakusho z …
Case Map
1894
Asai, Hironobu
Kyōto shigai oyobi kakusho z …
Case Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1895
Niki, Mojita
Kyoto meisho annai zu
Pocket Map
1895
Asai, Hironobu
Kyoto shigai meisho annai sh …
Pocket Map
1895
Yamano, Seishichi
Dai Nihon Teikoku Kyoto meis …
Pocket Map
1895
Fuse, Yoshio
Kyōto meisai shinzu.
Case Map
1895
Yamada, Kyō
Kyōto shigai shinchizu : fu …
Case Map
1895
Yamada, Kyō
Kyōto shigai shinchizu : fu …
Case Map