Browse All

1680
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Cover: Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Edo zukan komoku.
Pocket Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Edo zukan komoku.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Cover: Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1729
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Stad Jedo.
Geography Book
1729
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Sensiosiki Gehoorzaal der Pr …
Geography Book
1729
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Go Sannoma Gehoor-zaal.
Geography Book
1736
Kondo, Kiyoharu
Kaichu Oedo no zu
Pocket Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu …
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Bunken Enkyo Edo oezu.
Case Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Cover: Saihan shinkai on Edo …
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Saihan shinkai on Edo ezu.
Pocket Map
1800
Unknown
Edo ezu
Pocket Map
1800
Takashiba, Sanyu
Edo no zu
Pocket Map
1800
Anonymous
Kannonji kuruwa Matsutaka Sa …
Manuscript Map
1803
Kanamaru, Hikogoro; Subaraya …
Bunken Edo oezu.
Case Map
1803
Kitao, Masayoshi, 1764-1824.
Edo ichimoku no zu.
Wall Map
1816
Iwatoya, Kisaburo
Kaisei bisai bunken on Edo e …
Pocket Map
1829
Subaraya, Mohe
Kaisei shohei on Edo ezu
Pocket Map
1829
Yorakuji
Bushu Edo roku Amida junpai …
Pocket Map
1840
Moriya, Jihe
Edo omitsuke ryakuzu
Pocket Map
1845
Daitokuin
Kobo Daishi gokyuseki utsush …
Pocket Map
1850
Takashiba, Sanyu.
Cover: Ansei kaisei fugo on …
Case Map
1850
Takashiba, Sanyu.
Ansei kaisei fugo on Edo ezu …
Case Map
1851
Anonymous
Musashino Koganei sakura jun …
Pocket Map
1854
Yamashiroya, Masakichi ; Fuj …
Bansei on Edo ezu.
Separate Map
1858
Mori, Fusai; Subaraya, Mohe
Cover: Bunken Edo oezu.
Case Map
1858
Mori, Fusai; Subaraya, Mohe
Bunken Edo oezu.
Case Map
1859
Yamada-shi
Kobo Daishi gokyuseki no uts …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1871
Yoshidaya, Bunzaburo
Tokyo shochizu
Pocket Map
1875
Ikeda, Eisen, 1790-1865
Covers: Shinpan Edo no hana …
Game
1875
Ikeda, Eisen, 1790-1865
Shinpan Edo no hana gofukuya …
Game
1876
Kumehara, Bunji
Tokyo kubun ezu
Pocket Map
1878
Yasuda, Torao
Jugoku rokugun Tokyo kubun z …
Pocket Map
1880
Inoue, Mohe
Kaimei Tokyo kubun on ezu
Pocket Map
1880
Shimizu, Shigeyuki
Tokyo kubun ezu : zen
Pocket Map
1880
Shimizu, Shigeyuki
Tokyo kubun ezu : zen
Pocket Map
1881
Obayashi, Shizuka
Tokyo kubun saikenzu
Pocket Map
1881
Ito, Iwajiro
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1881
Hirano, Denkichi
Meisho eiri Tokyo kubun zenz …
Pocket Map
1882
Hirano, Denkichi
Meisho eiri Tokyo kubun zenz …
Pocket Map
1882
Inoue, Mohe
Cover: Meisho eiri Tokyo hog …
Pocket Map
1882
Inoue, Mohe
Meisho eiri Tokyo hogaku ich …
Pocket Map