Browse All

1883
Omura, Koshichi
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1884
Kondo, Heijo, 1832-1901.
Choroku nenkan Edo zusetsu
Pocket Map
1887
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1888
Sagano, Hikotaro
Kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1888
Sagano, Hikotaro
Meiji kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1890
Fukase, Kamejiro
Meisho eiri kaisei Tokyo shi …
Pocket Map
1890
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1892
Kanazawa, Ryota
Cover: Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1892
Kanazawa, Ryota
Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1893
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1894
Sagano Hikotaro
Meiji kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1894
Matsunaga, Sakujiro
Jissoku kaisei Tokyo shinzu
Pocket Map
1895
Nakamura, Chokichi
Kaisei Tokyo meisai zenzu
Pocket Map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Inaba, Chinami
Shuchin Tokyo-shi jugoku bun …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1900
Suzuki, Kumajiro
Kyozai tekiyo shin'an Tokyo …
Atlas map
1905
Ando, Rikinosuke
Cover: Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1905
Ando, Rikinosuke
Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1910
Ito, Tamejiro
Banchiiri Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1910
Ito, Tamejiro
Verso: Banchiiri Tokyo-shi z …
Pocket Map
1911
Tokyo-shi
Tokyo shigai oyobi kinko no …
Pocket Map
1948
Anonymous
[Edo jushigori shiho yochizu …
Case Map