REFINE 

Browse All : Images by [Nagano] : Nishizawa Kitaro

1-1 of 1
Kaisei Shinano no Kuni saiken zenzu : zen
Hihata, Shotaro
Kaisei Shinano no Kuni ...
1878
Pocket Map
 
Author
Hihata, Shotaro
Full Title
Kaisei Shinano no Kuni saiken zenzu : zen / Hihata, Shotaro. Meiji 11 [1878]
Publisher
[Nagano] : Nishizawa Kitaro
Note
Mounted cover title. Title on map: Shinano no Kuni zenzu. Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the right. Relief shown by hachures. Includes text and legend.
1-1 of 1