REFINE 

Browse All : Images by Omi no Kuni Shiga-gun Otsu : Sawa Sojiro

1-1 of 1
Kaisei Shiga-ken kannai chiri shoyakuzu
Kono, Michihiro
Kaisei Shiga-ken kannai...
1886
Pocket Map
 
Author
Kono, Michihiro
Full Title
Kaisei Shiga-ken kannai chiri shoyakuzu / Kono, Michihiro. Meiji 19 [1886]
Publisher
Omi no Kuni Shiga-gun Otsu : Sawa Sojiro
Note
Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes legend.
1-1 of 1