REFINE 

Browse All : Images by Osaka : Kawachiya Kihe,---[et al.]

1-1 of 1
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi s...
1868
Pocket Map
 
Author
Kawachiya, Kihe
Full Title
Kaiho dosen dai Dairi saizu / Kawachiya, Kihe. [between 1866 and 1868]
Publisher
Osaka : Kawachiya Kihe,---[et al.]
Note
Mounted cover print. Copperplate print. In Japanese. Title on map : Dai Dairi onzu.
1-1 of 1