Browse All

1888
Sagano, Hikotaro
Kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1888
Sagano, Hikotaro
Meiji kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1889
Sagano, Hikotaro
Cover: Shinsen Dai Nihon zen …
Pocket Map
1889
Sagano, Hikotaro
Shinsen Dai Nihon zenzu.
Pocket Map
1891
Sagano, Hikotaro
Shinsen Dai Nihon zenzu.
Pocket Map
1895
Sagano, Hikotaro
Teikoku Dai Nihon shinryobu …
Pocket Map