Browse All

1895
Yamano, Seishichi
Dai Nihon Teikoku Kyoto meis …
Pocket Map