Browse All

1742
Yamashita, Shigemasa; Muraka …
Cover: Omi no Kuni saikenzu.
Case Map
1742
Yamashita, Shigemasa; Muraka …
Omi no Kuni saikenzu.
Case Map
1745
Hassendo Shujin
Nagasaki saikenzu.
Separate Map
1748
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni meisho …
Case Map
1748
Anonymous
Settsu no Kuni meisho oezu.
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu …
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Bunken Enkyo Edo oezu.
Case Map
1749
Yoshinoya
Zoho Kyo Rakuchu narabini Ra …
Pocket Map
1751
Noda, Tohachi
Shinpan kaisei Kyo ezu michi …
Pocket Map
1763
Noda, Tohachi
Horeki kaisei Kyo ezu michin …
Pocket Map
1764
Unknown
Kaiho Kyo ezu : zen
Pocket Map
1768
Anonymous
Shinpan Yoshinoyama meishoki …
Pocket Map
1770
Tsubameya, Yashichi
Nikko oyama no ezu.
Pocket Map
1770
Tsubameya, Yashichi
Nikko oyama no ezu.
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Cover: Dai Nihon dochu kotei …
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Dai Nihon dochu kotei saiken …
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Dai Nihon dochu kotei saiken …
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Dai Nihon dochu kotei saiken …
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Dai Nihon dochu kotei saiken …
Pocket Map
1770
Torigai, Dosai
Dai Nihon dochu kotei saiken …
Pocket Map
1774
Shohonya, Kichibe
Kaiho Kyo ezu
Pocket Map
1775
Shuchikutei, Kisui; Osakaya, …
Cover: Ise no Kuni shinto sa …
Pocket Map
1775
Shuchikutei, Kisui; Osakaya, …
Ise no Kuni shinto saiken no …
Pocket Map
1779
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Pocket Map
1779
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Kaisei Nihon yochi rotei zen …
Pocket Map
1778
Hyakuga; Shimokobe, Shusui, …
Cover: Yamashiro shu oezu.
Pocket Map
1778
Hyakuga; Shimokobe, Shusui, …
Yamashiro shu oezu.
Pocket Map
1781
Noda, Tohachi
Kyo ezu michinori tsuki : ze …
Pocket Map
1783
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Jusen Nihon yochi zenzu.
Pocket Map
1786
Fuhai
Tenmei shinpan shuchu Kyo ez …
Pocket Map
1787
Kikuya, Shichirobe
Shinpan zoho Osaka no zu : z …
Pocket Map
1789
Anonymous
Ise miya mae zu.
Manuscript Map
1789
Anonymous
Ise miya mae zu.
Manuscript Map
1789
Anonymous
Ise miya mae zu.
Manuscript Map
1789
Anonymous
Ise miya mae zu.
Manuscript Map
1789
Anonymous
Ise miya mae zu.
Manuscript Map
1790
Takehara, Shunchōsai, d. 180 …
Covers: Shitennōji garanzu.
Case Map
1790
Takehara, Shunchōsai, d. 180 …
Shitennōji garanzu.
Case Map
1791
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Case Map
1791
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Kaisei Nihon yochi rotei zen …
Case Map
1792
Honya, Seizo
Yamato meguri hogaku ezu
Pocket Map
1796
Hashimoto, Sokichi, 1763-183 …
Oranda shinyaku chikyu zenzu …
Separate Map
1796
Kikuya, Kihe
Yamato meguri hitori annaizu …
Pocket Map
1796
Kikuya, Kihe
Verso: Yamato meguri hitori …
Pocket Map
1797
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1797
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Cover: Saihan shinkai on Edo …
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Saihan shinkai on Edo ezu.
Pocket Map
1800
Anonymous
[Sekai zu]
Pocket Map
1800
Mitsuchika; Yoshida, Bunzabu …
Cover: Dai Nihon zenzu no uc …
Pocket Map