Browse All

1840
Tajima, Ryukei
[Oranda Chikyu zenzu.
Pocket Map
1840
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Keisei Nihon yochi ro …
Case Map
1840
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Keisei Nihon yochi rotei zen …
Case Map
1840
Moriya, Jihe
Edo omitsuke ryakuzu
Pocket Map
1840
Yamadaya, Shichiemon
Nikko gosannai ryakuzu.
Pocket Map
1840
Yamadaya, Shichiemon
Verso: Nikko gosannai ryakuz …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1841
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu
Pocket Map
1842
Tojo, Kindai, 1795-1878
Cover: Izu Shichito zenzu : …
Pocket Map
1842
Tojo, Kindai, 1795-1878
Izu Shichito zenzu : zen.
Pocket Map
1842
Yomando Shujin; Murataya, Ko …
Cover: Kaiho Kai no Kuni ezu …
Pocket Map
1842
Yomando Shujin; Murataya, Ko …
Kaiho Kai no Kuni ezu : kan.
Pocket Map
1843
Kikuchi, Toramatsu
Tenpo saisen kaisei Nihon zu …
Pocket Map
1843
Kikuchi, Toramatsu
Tenpo saisen kaisei Nihon zu …
Pocket Map
1843
Akiyama, Einen, fl. 1842-184 …
Cover: Fujimi jusanshu yochi …
Case Map
1843
Akiyama, Einen, fl. 1842-184 …
Fujimi jusanshu yochi no zen …
Case Map
1843
Ikeda, Tori
Anken Kyoto saizu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ezu
Pocket Map
1844
Okada, Gyokuzan, 1737-1812; …
Zoshu kaisei Sesshu Osaka ch …
Pocket Map
1844
Akatsuki, Kanenari, 1793 or …
Tokaido gojusantsugi michi a …
Pocket Map
1845
Daitokuin
Kobo Daishi gokyuseki utsush …
Pocket Map
1845
Ezuya, Shōhachi
Dai Nihon hayabiki saiken ez …
Case Map
1846
Ushibukaya
Cover: Shinkoku Hizen Nagasa …
Pocket Map
1846
Ushibukaya
Shinkoku Hizen Nagasaki zu.
Pocket Map
1847
Seika Shujin
Dosen Nihon yochi zenzu.
Pocket Map
1847
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1847
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Cover: Koda kaisei kaiho Osa …
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Koda kaisei kaiho Osaka zu.
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Verso: Koda kaisei kaiho Osa …
Pocket Map
1847
Hiranoya, Mohe
Dai Nihon dochu saiken ezu.
Pocket Map
1848
Anonymous
Shinsei yochi zenzu.
Pocket Map
1848
Kurihara, Shincho; Chojiya, …
Kaei kotei tozai chikyu bank …
Pocket Map
1849
Takashiba, Sanʼyū
Covers: Kaei shinzō Dai Niho …
Case Map
1849
Takashiba, Sanʼyū
Kaei shinzō Dai Nihon kokugu …
Case Map
1849
Tsurumine, Shigenobu, 1788-1 …
Cover: Kazusa no Kuni yochi …
Pocket Map
1849
Tsurumine, Shigenobu, 1788-1 …
Kazusa no Kuni yochi zenzu.
Pocket Map
1849
Suiryusai, 19th cent.; Senry …
Cover: Niigata shinkei.
Pocket Map
1849
Suiryusai, 19th cent.; Senry …
Niigata shinkei.
Pocket Map
1849
Kurokawa, Gyokusui
Covers: Nagezan hayasatoshi …
Game
1849
Kurokawa, Gyokusui
Covers: Nagezan hayasatoshi …
Game
1849
Kurokawa, Gyokusui
Nagezan hayasatoshi banmin s …
Game
1849
Kurokawa, Gyokusui
Covers: Nagezan hayasatoshi …
Game
1849
Kurokawa, Gyokusui
Covers: Nagezan hayasatoshi …
Game
1849
Kurokawa, Gyokusui
Nagezan hayasatoshi banmin s …
Game
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Chikyu bankoku sankai …
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Chikyu bankoku sankai yochi …
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Chikyu bankoku sankai yochi …
Pocket Map
1850
Tojo, Kindai, 1795-1878; Izu …
Cover: Shin nikyo juhassho y …
National Atlas