REFINE 

Browse All

101-150 of 1,937
1 2 3 4 5  
XI. Tafel (Visch)
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XI. Tafel (Visch)
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XI. Tafel. 1. Fruku. 2. Fig. Fu rube. 3. Fig. Susuki. 4. Fig. Ko F. 5. Fig. A ra. 6. Fig. Oo Adsi. 7. Fig. Fuka same. 8. Fig. Su fumo iwo Sajori. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Eight engraved drawings of fish. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XI. Tafel (Aal, Zeequabbe)
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XI. Tafel (Aal, Zeequab...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XII. Tafel. 1. Fig. Oo Unagi. 2. Fig. Faatzme Unagi. 3. Fig. Dodsjoo. 4. Fig. Fammo. 5.(-6.) Fig. Ika. 7. Fig. Tako. 8. Fig. Kuragge Midsu Kuragge. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Eight engraved drawings of eels and octopi. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XI. Tafel (Namako ...)
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XI. Tafel (Namako ...)
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XIII. Tafel. Fig. 1. Namako. Fig. 2. Imori. Fig. 3. Mooki of Minogame. Fig. 4. Minogame. Fig. 5. Isicame Sanki. Fig. 6. Fiogame of Doogame. Fig. 7. Gami na al. Koona. Fig. 8. Kabutogami. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Eight engraved drawings. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XI. Tafel (Namako ...)
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XI. Tafel (Namako ...)
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XIV. Tafel. 1. Fig. Gadsame. 2. Fig. Simagami. 3. Fig. Awabi. 4. Fig. Tairagi. 5. Fig. Famaguri. 6. Fig. Kisa Akagai. 7. Fig. Te. Matee. 8. Fig. Iakarugai. 9. Fig. Sasai. (Fig.) A. (Op de grond van deze plaat is een gedeelte van de achterpoot ... 1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Eight engraved drawings of shell fish and an octopus tentacle. See p. 44-45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XVI. Plaat Keyzeren van China, Japan.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XVI. Plaat Keyzeren van...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XVI. Plaat. III. Naamen der Keyzeren van China, van welke in deze Geschiedenis van Japan, gewag gemaakt word. IV. Keyzers van Japan voor en na de Geboorte van Christus gedurende een reeks van 2350 jaaren. V. Eer Tytels en Benamingen des Keyzers des Oppersten Priesters of liever Paus der Japonezen. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved text page. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XV. Plaat. Merk tekenen.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XV. Plaat. Merk tekenen...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XV. Plaat. Merk tekenen van di tien Elementen. Merk tekenen van de twaalf Hemels tekenen. Merk tekenen van de twaalf Hemels tekenen, zamen gevoegt met die der tien Elementen in den Cirkel of omloop van zestig jaeren. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved text page. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Matsusima. Een Sintos Tempel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Matsusima. Een Sintos T...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Matsusima. Een Sintos Tempel. (with inset view) Tory. XVII. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved view of temple buildings, boat and human figures with an inset view of a temple gate. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Tempel van Tensto Dai Sin tot Jsie.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Tempel van Tensto Dai S...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
De Tempel van Tensto Dai Sin tot Jsie. XVIII. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved view of temple buildings with human figures. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Nagasaki.
Scheuchzer, John Gaspar...
Nagasaki.
1729
Geography Book
 
Author
Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729; Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title
De Stad Nagasaki, met-de Haven en het omleggende Land door J.G. Scheuchzer uyt der Japonezen origineele Kaarten, met daar bygevoegde Aanmerkingen van Englebert Kaempfer uytgegeren. (with view) Goude, Zilvere en Kopere Japansche Munten. XIX. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. Shows buildings in perspective view and includes descriptive notes. Illustration shows coins. See p. 45-46 (contents pages) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XX. Tafel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XX. Tafel.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XX. Tafel. VI. Algemeen en gewoon Formulier van Eedt doen in Japan. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved plate with 6 panels of of text (3 are Japanese and romanized Japanese, 2 in Japanese) and 1 illustration. Other panels: I. (vertoont op welken manier de Keyzerlyke bevelen en af kondigingen op opentlyke en gemeene plaatsen worden aangeplakt) -- II. (Het Privilegie der Nederlanderen in het jaar 1611. door den Keyzer Ongoschiosama vergrunt ...) -- III. (het Zegel van den gemelden Monarch in 't rood herdrukt) -- IV. (het Zegel van Taitokouynsama die het voorgemelde Privilegie in 't jaar 1617. vernieuwde -- V. (Het opschrift van het hernieuwde Privilegie met den naam van Hendrik Brouwer, aan wien het vergunt wierd, gespelt naar den Japoneeser manier van spellen). See p. 46 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XXI. Tafel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XXI. Tafel.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XXI. Tafel. 1.-(2.) Fig. (Een Japansch Koopvaardyschip. 1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Two engraved views with 6 ancillary views on 1 sheet. Title from descriptions on p. 46. Ancillary views: 3.(-4.) Fig. (zyn twee Bjosju, of gedenktafels ...) -- 5.(-6.) Fig. (twee Speelschuyten of Pleyzierjachten, met haare zeylen, vlaggen, wimpels ...) -- 7. Fig. (de koffers en zydkoffers ...) -- 8. Fig. (de Adofski of Zydkoffer ..) -- 9. Fig. (de Zadel) -- 10. Fig. (het Afbeeldfel van den Zwartgehoornden Giwon, een Afgodt der Japoneesen ...). See p. 46 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Gevolg van de Nederlandsche Gezanten ... )
(Kaempfer, Engelbert, 1...
(Gevolg van de Nederlan...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
(Het Gevolg van de Nederlandsche Gezanten op haar Reys naar 't Hof). XXII. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration with surrounding banners, pennants, etc. 6 ancillary views on 1 sheet. Title from description on p. 46, which includes a legend and fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Japan Reis Kaart.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Nagasaki tot Kokura, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. Oriented with north toward left. Added in pen-and-ink: XXIII. Tab. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
XXX, Tafel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
XXX, Tafel.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716); (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
XXX. Tafel. 1. Fig. Heet Bad naby Vrissyno. 2. Fig. De Stad Kokura. 3.(-5.) Fig. (Drei Gereedschappen, welke men gemeenlyk draagt voor de geene, die ter dood worden gebracht ...). 6. Fig. (een groote Klok ...). 7. Fig. (een Shuit zilvers ...). 8. (-9.) Fig. (Pylaren dienende tot grensicheydingen). 10. Fig. Simmios Tempels . 11. Fig. (Een half ronde brug naar dien Tempel loopende gelyk ze afgebeeld word in een Japansche origineele Aftkening. 12. Fig. Kurumado (een Tempel na by Miaco). 13. Fig. Myah. 14. Fig. Quano. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Three plans, and 6 panels of illustrations on 1 sheet. Engraved. Added in pen-and-ink: 33. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Japan Reis Kaart.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Kokura tot Khurissima, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. Added in pen-and-ink: XXXIV. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Simodsi. Morizu Caminoseki.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Simodsi. Morizu Caminos...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Simodsi. Morizu Caminoseki. XXV. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Two engraved views on 1 sheet. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Japan Reis Kaart.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Khurissima tot Osaka, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. Added in pen-and-ink: XXXIV*. Tab. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Muru.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Muru.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Gezigt van de Stad en Haven van Muru. (with) Het Kasteel van Muru. XXVI. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved view showing boats, buildings, seawall, etc., with inset view. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Japan Reyskaart.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Japan Reyskaart.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Reyskaart over Land strekkende van Osaka, tot Miaco, de Zetel van den Geestelyken Keyzer van Japan, en van daar tot Jokaits, door Engelbert Kaempfer. Tafel A. XXVIII. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Stad Miaco.
Scheuchzer, John Gaspar...
Stad Miaco.
1729
Geography Book
 
Author
Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729; Sloane, Hans, Sir, 1660-1753
Full Title
Platte Grondt van de Stad Miaco, Zetel van den Geestelyken Erf-Keyzer van Japan, na een Origineele Japansche Kaart van vyf en een halve voet lang, en vier voet breedt, onder den Ridder Hans Sloane berustende, in't klein gebracht door J.G. Scheuchser. XXVII Taf. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Japan Reis Kaart.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Reis Kaart te Land strekkende van Jokaitz tot aan het Dorp Fammamatz, gedaan door Engelbert Kaempfer. Tafel B. XXVIII. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaart Farra-Jedo.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Kaart Farra-Jedo.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Kaart van de Reys te Land van Farra tot Jedo, Keyzerlyke Hoofdstad door Engelbert Kaempfer. Tafel B. XXIX. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaart Fammamatz-Farra.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Kaart Fammamatz-Farra.
1729
Geography Book
 
Author
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Particuliere Kaart van de Reys te Land van Fammamatz tot aan Farra, door Engelbert Kaempfer. Tafel A. XXIX. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Relief shown pictorially. Shows Fuji. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Stad Jedo.
Scheuchzer, John Gaspar...
Stad Jedo.
1729
Geography Book
 
Author
Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729; Sloane, Hans, Sir, 1660-1753
Full Title
Beschryving van de Stad Jedo, Hoofdstad van 't Japansche Ryk, en Zetel van den Opper Monarch van Japan, getekent na een Japansche Kaart, die bewaart word in 't Kabinet van den Ridder Hans Sloan, van view en een halve Engelsche voet lang en zo veele breedt door J.G. Scheuchzer. XXX. Taf. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved map. Includes illustrations of Samurai family crests and "Eere tekens, welke voor de Prinssen en Grooten van 't Japansche Ryk gedragen worden." East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Sensiosiki Gehoorzaal der Prinsen.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Sensiosiki Gehoorzaal d...
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Sensiosiki Gehoorzaal der Prinsen van't Ryk, en der Neerlandsche Gezanten by den Keyzer van Japan. XXXI. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved view of "De Zaal van hondert matten" surrounded by illustrations of Japanese musical instruments. Fuller information on contents pages 47-48. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Go Sannoma Gehoor-zaal.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Go Sannoma Gehoor-zaal.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Go Sannoma Gehoor-zaal. XXXII. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved view of hall surrounded by illustrations of battle instruments. Fuller information on contents page 48. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Tempel Kiomidsu.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Tempel Kiomidsu.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
De Tempel Kiomidsu. XXXIV. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Dajbods Tempel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Dajbods Tempel.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
De Dajbods Tempel even buyten dee Stad Miaco. XXXV. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration of Dajbods (or Daibods) Temple. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Sanmen Tempel.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Sanmen Tempel.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Sanmen, Sanssin, Sanbiak, Sansiu, Santai dat is de Tempel van de 33333 afgoden. XXXVI. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration of Quanwon Temple in Miaco. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Quanwon.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Quanwon.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Quanwon, met veele handen, na een origineel Chineesch van den Ridder Hans Sloan. Afgodt der Chinesen en Japonesen bewaart wordende in de rariteit-kamer afgetekent door I.G. S(cheuchzer) . XXXVII. Plaat. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Tsja.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Tsja.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Tsja. De Thee-heester, met he blad als een Kerssenboom, met de bloem van den Egelantier, met eene Een, Twe, doch doorgaans drievakkige Vrucht. (with) De Thee struyk, zo als verbeeldt word in een gedrukt Japansch Kruydboek, genaamt Kinmodsui. Tab. XXXVIII. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration with inset. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Potten, Keetel, Darma ...
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Potten, Keetel, Darma ....
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Beknopt kistje om Potten, Keetel, Kopjens, Schoteltjens, en al wat men meer nodig heeft om Theewaterte kooken en Thee te drinken mee te dragen. Darma. XXXIX. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration of four panels related to the tea drinking ceremony with holy figure Darma. Fuller information on contents p. 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaadsi.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Kaadsi.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Kaadsi. Kaadsi Kadsira. Papyrus procumbens lactescens ... De bastaerd Papier boom. Papryrus fructu Mori Celsae. De oprechte Papier boom. XL Plaat. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Alcea.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Alcea.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Alcea met een lymachtige wortel, en groote scharlaken verwige bloem, die maar eenen dag duurt. XL Plaat. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Futo Kadsura.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Futo Kadsura.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Futo Kadsura of Sane Kadsura by andere ook wel genoemt Oreni Kadsura. Een lymachtige neerhangende Heester met het blad gelyk de gemeene Smeer-wortel en met een trosachtige vrucht. Tab. XLII. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Naalde-steek.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Naalde-steek.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
De Naalde-steek der Japonesers. XLIII. Tafel. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Six engraved illustrations on 1 sheet. Contents: 1. Fig. (Vertoont de zilvere naalden in de doos) -- 2. Fig. ('T Deksel van de gemelde doos) -- 3. Fig. (Een kopere pyp om de naalden in 't prikken te stuuren) -- 4. Fig. (De kamer met een van de goude naalden een weinig uytstekende) -- 5. Fig. (Een van goude naalden uytgenomen -- 6. Fig. (Vertoont waar, en op welke wyze de menschen gestroken worden). Contents from contents p. 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kiu siu Kagami.
(Kaempfer, Engelbert, 1...
Kiu siu Kagami.
1729
Geography Book
 
Author
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716) ; (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title
Diu siu Kagami. Aantoning der plaatsen, die door de Moxa gebrandt worden. XLIV. Plaat. (1729)
Publisher
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note
Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Cover: Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku ze...
1730
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
(Covers to) Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
1 map : hand col. ; 60 x 107 cm., folded in cover 21 x 15 cm. Notes Mounted cover title. East Asian Library call number Ca 19.
Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Dai Nihonkoku zenbi zu.
1730
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
1 map : hand col. ; 60 x 107 cm., folded in cover 21 x 15 cm. Notes Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Covers Matsumae to Tsushima, Tojima, Ryukyu, and Hachijojima. Shows distance of sea routes. Includes legend. East Asian Library call number Ca 19.
Cover: Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku ze...
1730
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
(Covers to) Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
1 map : hand col. ; 61 x 109 cm., folded to 17 x 15 cm., in envelope 31 x 21 cm. East Asian Library call number Ca_21.
Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Dai Nihonkoku zenbi zu.
1730
Pocket Map
 
Author
Anonymous
Full Title
Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher
[Japan : s.n.]
Note
1 map : hand col. ; 61 x 109 cm., folded to 17 x 15 cm., in envelope 31 x 21 cm. Wood block print. In Japanese. Covers Matsumae to Tsushima, Iojima, Ryukyu, and Hachijojima. Title added by hand. Shows distance of sea routes. Includes legend. East Asian Library call number Ca_21.
Cover: Yamato no Kuni oezu.
Nakamura, Kanjisai; Tak...
Cover: Yamato no Kuni o...
1735
Case Map
 
Author
Nakamura, Kanjisai; Takagi, Kosuke; Yotaya, Iuemon
Full Title
(Covers to) Yamato no Kuni oezu : zen / sakusha Nakamura Kanjisai ; kogo Yozan Kashundo ; gako Takagi Kosuke Sadetake. Kyoho 20 [1735]
Publisher
Osaka : Yotaya Iuemon
Note
Mounted cover title. East Asian Library call number: D255.1.
Yamato no Kuni oezu.
Nakamura, Kanjisai; Tak...
Yamato no Kuni oezu.
1735
Case Map
 
Author
Nakamura, Kanjisai; Takagi, Kosuke; Yotaya, Iuemon
Full Title
Yamato no Kuni oezu : zen / sakusha Nakamura Kanjisai ; kogo Yozan Kashundo ; gako Takagi Kosuke Sadetake. Kyoho 20 [1735]
Publisher
Osaka : Yotaya Iuemon
Note
1 map : hand col. ; 151 x 103 cm., folded in cover 27 x 18 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Includes distance chart and points of interest. Relief shown pictorially. Engraved by Furukawa Chube. Title on map: Yamato no Kuni saikenzu. East Asian Library call number: D255.1.
Kaichu Oedo no zu
Kondo, Kiyoharu
Kaichu Oedo no zu
1736
Pocket Map
 
Author
Kondo, Kiyoharu
Full Title
Kaichu Oedo no zu / Kondo, Kiyoharu. [between 1711 and 1736]
Publisher
[S.l.] : Fujiya Denbe
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the right. Shows land tenures of daimyo. Presumed date of publication is between 1711 and 1736.
Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
1739
Pocket Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
Shinsen zoho Kyo oezu. [between 1734 and 1739].
Publisher
Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
Mounted cover title. Hand col. wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Folded in cover 25 x 17 cm. East Asian Library call number: F7.
Cover: Shinsen zoho Osaka oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Osa...
1740
Case Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
(Covers to) Shinsen zoho Osaka oezu. [ca. 1740]
Publisher
[Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Main shrines and temples and a castle shown pictorially. Includes legend and distant chart. Includes inset: Sumiyoshi no ezu. Hand col., folded in cover 24 x 18 cm. East Asian Library call number: G9.
Shinsen zoho Osaka oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Osaka oezu...
1740
Case Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
Shinsen zoho Osaka oezu. [ca. 1740]
Publisher
[Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Main shrines and temples and a castle shown pictorially. Includes legend and distant chart. Includes inset: Sumiyoshi no ezu. Hand col., folded in cover 24 x 18 cm. East Asian Library call number: G9.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1741
Case Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
(Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. Kanpo 1 [1741]
Publisher
Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
Mounted cover titles. Contents: [ken] Kitayama yori Minami sanjo made - - [kon] Kita sanjo yori Minami Fushimi made. Each measures 25 x 17 cm. East Asian Library call number: F9.
Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
1741
Case Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
Shinsen zoho Kyo oezu. Kanpo 1 [1741]
Publisher
Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
1 sheet of map on 2 sheets ; sheet 175 x 122 cm., folded in cover 25 x 17 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes text on temples and shrines, and legend. Includes list of addresses of daimyo, distance chart and index. Originally issued in 1741; presumed date of publication is between 1760 and 1764. East Asian Library call number: F9.
Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
1741
Case Map
 
Author
Hayashi, Yoshinaga
Full Title
Shinsen zoho Kyo oezu. Kanpo 1 [1741]
Publisher
Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note
1 sheet of map on 2 sheets ; sheet 92 x 130 cm., folded in cover 25 x 17 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes text on temples and shrines, and legend. Includes list of addresses of daimyo, distance chart and index. Originally issued in 1741; presumed date of publication is between 1760 and 1764. East Asian Library call number: F9.
101-150 of 1,937
1 2 3 4 5